+48 664 060 031
Tir świat

OFERTY SZKOLEŃ Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

1. OBSŁUGA KLIENTA.

Celem szkolenia jest poznanie i ugruntowanie narzędzi skutecznej komunikacji oraz elementów obsługi klienta, wypracowanie standardu elastycznej, otwartej postawy w kontakcie z różnego typu klientami, również tymi trudnymi a także standardu obsługi klienta przez telefon.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Efektywna komunikacja - na podstawie analizy ludzkich osobowości Carla Gustawa Junga ( znajomość siebie i rozpoznawanie kategorii klienta),
 • Sztuka prowadzenia rozmów z klientem,
 • Trening umiejętności słuchania,
 • Negocjowanie w kontaktach z klientem,
 • Sztuka autoprezentacji - Zasady profesjonalnej obsługi klienta, pierwsze wrażenie i jego rola w procesie budowania relacji z klientem.

 

2. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.

Celem szkolenia jest poznanie stylów kierowania możliwych do wykorzystania w firmie, opanowanie umiejętności ich stosowania i doskonalenia, analiza i podniesienie poziomu umiejętności uczestników w komunikacji, ocenianiu, motywowaniu i delegowaniu.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Style kierowania zespołem,
 • Rola i znaczenie komunikacji z pracownikami,
 • Informacja zwrotna,
 • Skuteczność osobista kierownika.

 

3. ABC SKUTECZNEGO MENEDŻERA.

Celem szkolenia jest przedstawienie pożądanych obszarów, które powinny być znane każdemu menedżerowi, niezależnie od branży działalności organizacji. Szkolenie łączy podstawowe umiejętności menedżerskie, a więc techniki motywacyjne, optymalną komunikację, zarządzanie sobą w czasie oraz podstawowe narzędzia w pokonywaniu codziennego stresu. Szkolenie pozwoli uczestnikom zweryfikować swoje najmocniejsze kompetencje oraz jednocześnie obszary wymagające rozwoju czy wzmocnienia.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Od menedżera do przywódcy,
 • Sztuka budowania zespołów,
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa pracowników,
 • Sztuka wystąpień publicznych,
 • Komunikacja interpersonalna z podwładnymi i współpracownikami,
 • Rola aktywnego słuchania,
 • Wywieranie wpływu na podwładnych,
 • Zarządzanie stresem i emocjami,
 • Zarządzanie czasem.

 

4. PROFESJONALNY SEKRETARIAT.

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności autoprezentacji, poznanie efektywnych zasad komunikacji, zapoznanie z technikami zarządzania sekretariatem.
Szkolenie dla Asystentek, Sekretarek, które pragną podnieść swoje kwalifikacje, a także dla osób planujących rozpocząć pracę na tych stanowiskach.

 • Jak moja praca wpływa na wizerunek firmy - obowiązki reprezentacyjne asystentek / sekretarek,
 • Kształtowanie dobrego wrażenia o firmie poprzez sposób prowadzenia rozmów - zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych,
 • Kształtowanie dobrego wrażenia o firmie poprzez organizację pracy własnej i współpracowników,
 • Czy potrafię skutecznie przekazywać informację - obowiązki informacyjne sekretarek / asystentek,
 • Różnice między przekazywaniem informacji, a interpretacją informacji,
 • Organizacja pracy sekretariatu - obowiązki administracyjno – biurowe sekretarek / asystentek,
 • Zagadnienia związane z efektywnym planowaniem, organizowaniem oraz wykorzystaniem czasu pracy, organizacja czasu pracy szefa (kalendarz spotkań, harmonogram zajęć, hierarchia zadań, pojęcie „złodzieje czasu”).

 

5. DOBRY MÓWCA BIZNESOWY - SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH (SZKOLENIE Z KAMERĄ).

Celem szkolenia jest praca nad warsztatem mówcy biznesowego , przygotowanie profesjonalnej, efektywnej i pełnej dynamiki prezentacji biznesowej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również w jaki sposób zdobyć zaufanie odbiorców oraz przekonać ich do przedstawianych idei, rozwiązań i pomysłów oraz jak przeprowadzić, a następnie dokonać ewaluacji prezentacji informacyjnej, tematycznej, marketingowej, handlowej, a także edukacyjnej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Metody przygotowania treści, scenariusza oraz formy prezentacji i wystąpień w biznesie w różnych sytuacjach zawodowych,
 • Elementy kształtowania oraz wzmacniania dynamiki prezentacji biznesowych,
 • Mówca a skuteczne wystąpienia w biznesie. Ważne elementy mowy ciała oraz techniki operowania głosem,
 • Styl wypowiedzi mówcy biznesowego. Zabiegi werbalne służące nawiązywaniu dobrego kontaktu ze słuchaczami,
 • Wystąpienia wzbogacone elementami wizualnymi. Przegląd technik i mediów prezentacyjnych,
 • Trudne i nieprzewidziane sytuacje w relacjach z odbiorcami prezentacji i wystąpień biznesowych.

 

6. ASERTYWNOŚĆ ZAWODOWA.

Celem szkolenia jest ocena własnych zasobów asertywności oraz doskonalenie tej kompetencji jako sztuki wygłaszania swojej opinii i zdolność zachowywania się zgodnie z własnym „ja”. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się również jak zachować autonomię, jak opanować trudną sztukę mówienia zarówno „nie”, jak i „tak”.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Rozróżnianie postaw: asertywnej, agresywnej i biernej w zarządzaniu,
 • Komunikat pełny do konstruowania asertywnych wypowiedzi,
 • Wyrażanie uczuć w sposób werbalny i niewerbalny,
 • Kształtowanie postawy i wizerunku osoby asertywnej,
 • Reagowanie w sposób asertywny na ataki oraz nieoczekiwane prośby,
 • Utrzymać stan relaksu i postawy asertywnej w sytuacji stresu w momencie ataku personalnego,
 • Błyskawiczne reagowanie na sytuacje wymagające postawy asertywnej.

 

7. PRAKTYCZNY COACHING SPRZEDAŻOWY.

Celem szkolenia jest pokazanie i przećwiczenie technik coachingowych wpływających na poprawienie efektywności pracy sprzedawców.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Coaching sprzedażowy w odniesieniu do celów biznesowych firmy,
 • Cel, etapy i rodzaje coachingu,
 • Etapy coachingu,
 • Główne techniki coachingowe,
 • Kontrakt coachingowy,
 • Rola pytań w procesie coachingu,
 • Informacja zwrotna jako narzędzie w coachingu,
 • Trudne i nietypowe sytuacje w coachingu,
 • Opis dokumentacji (karty coachingowe),
 • Opis standardu wizyt coachingowych.

 

8. PRZYWÓDZTWO Z ELEMENTAMI COACHINGU.

Celem szkolenia jest praca nad kompetencjami przywódcy w organizacji biznesowej, podniesienie kompetencji menedżerskich w najważniejszych obszarach, praca nad zmianą menedżera w lidera, nabycie umiejętności budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone przez organizację cele.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Menadżer i jego umiejętności,
 • Planowanie i ustalanie celów,
 • Budowanie zespołu i praca zespołowa,
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • Coaching meneżderski,
 • Zarządzanie zmianą.

 

9. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIA CZASEM I SKUTECZNOŚCIĄ.

Moduł związany z organizacją czasu pracy ,planowaniem zadań oraz efektywnym wyznaczaniem celów. Głównym celem warsztatów jest zdobycie nowych umiejętności w zakresie treningu umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, budowania harmonogramu pracy, organizacji pracy zespołu, diagnozowania indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej.

 • 7 kroków sprawnego zarządzania czasem,
 • Analiza SMART, zasada Pareto,
 • Budowa harmonogramu pracy,
 • Ustalanie celów i zadań,
 • Reguły skutecznego planowania,
 • Sztuka opanowania stresu,
 • 7 nawyków skutecznego działania (według Coveya).
W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie cookies w swoim urządzeniu, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Comodo SSL