+48 664 060 031

Szkolenie / wdrożenie / obejmuje tematy:

Moduł Tachoscan - ewidencja aktywności kierowców i wykorzystania (pracy) samochodów, wykrywanie naruszeń rozporządzeń 561/2006 i 3821/85 oraz innych przepisów w transporcie drogowym:

  • przygotowanie do pracy i wprowadzania danych: urządzenia do pobierania i wprowadzania danych oraz ich użytkowanie (skanery, czytniki danych), parametry wymagane skanów lub kserokopii wykresówek (praca bez oryginalnych wykresówek);

  • wprowadzenie podstawowych danych: firma, samochód, pracownik, dane wprowadzane odczytami cyfrowymi, łączenie danych kierowcy (cyfrowych i analogowych);

  • wprowadzanie danych o aktywnościach: wykresówki (tarcze), odczyty cyfrowe karty kierowcy oraz tachografu;
  • dane wprowadzane ręcznie przez użytkownika, najczęstsze błędy, naruszenia dotyczące błędnego ewidencjonowania;

 • dane wprowadzane automatycznie przez program: błędy wprowadzania danych, naruszenia dotyczące nieprawidłowego lub nieterminowego ewidencjonowania;

  • wprowadzanie danych o aktywnościach z zaświadczeń o aktywności kierowcy: wystawianie / wprowadzanie zaświadczeń z programu, minimalne okresy braku danych / odpoczynku, wpis ręczny lub automatyczny odpoczynków na wykresówkach karcie a wystawianie zaświadczenia, typy nieobecności, godziny i miejsce wystawienia oraz odbioru zaświadczenia.

  • naruszenia przepisów dotyczących czasu aktywności jazdy, odpoczynku oraz wynikających z nieprawidłowej, niekompletnej lub nieterminowej ewidencji, naruszenia dotyczące nieprawidłowego działania tachografu lub czujnika ruchu (impulsatora):
  • wyszukiwanie braków w ewidencji - luki w ciągłości danych kierowcy lub samochodu, braki w wykresówkach, odczytach cyfrowych lub zaświadczeniach o aktywności, błedy zarejestrowane przez tachograf cyfrowy;

  • kontrola terminow odczytów i tworzenie harmonogramów.

  • weryfikacja naruszeń czasu jazdy, odpoczynków lub błedów ewidencji - możliwe błędy podczas edycji danych

 • kontrola jazdy bez użycia karty kierowcy lub wykresówki (wirtualne przemieszczenia, przerwy w rejestrowaniu aktywności).
  • omawianie faktycznych naruszeń z kierowcą, kontrola wyjaśnień kierowcy dotyczących artykułu 12 rozporządzenia 561/2006, postępowanie kontrolne i szkoleniowe, upomnienia i nagany, szkolenie;

  • podstawowe raporty naruszeń i ewidencji pracy, planowanie pracy / zadań transportowych na następne dni lub tygodnie;

  • dodatkowe raporty;

 • ewidencja danych z tachografu cyfrowego.

 

Moduł Rozliczenia - ewidencja pracy pracownika:

  • dostosowanie ustawień programu do zapisów regulaminu lub kodeksu pracy: system i rozkład czasu pracy, określenie pory nocnej, okresów rozliczeniowych, definicji świąt i niedziel, dnia wolnego, ryczałtów i innych składników płacy, norm dotyczących godzin nadliczbowych, wymiaru godzin pracy, rozliczania przerw wymaganych oraz niepotrzebnych postojów;

  • rejestr nieobecności, jej typy, powiązanie rejestru z ewidencją;

  • harmonogram roczny: dodatkowe święta, zmiana wymiaru lub godzin rozpoczęcia pracy - praca zmianowa;

  • ewidencja czasu pracy pracownika:
  • różnice związane z systemami pracy (równoważny, zadaniowy);

  • plan (wymiar zasadniczy) jego dostosowywanie w systemie równoważnym;

 • wyliczanie ewidencji: funkcje "wyczyść" i "wylicz", zarządzanie okresami rozliczeniowymi, opcje automatycznego przeliczania ewidencji, synchronizacja (sposób wyliczania dób pracy według kodeksu pracy), dostosowywanie plany pracy, rekompensowanie pracy w czasie wolnym lub nadliczbowym (w miesiącu, okresie rozliczeniowym - właściwym lub następnym), wprowadzanie informacji o urlopach i nieobecnościach;
  • dodatkowe funkcje: wyliczenie zbiorcze, dodawanie własnego typu nieobecności, wydruk ewidencji i jego opcje, podgląd/edycja dnia pracy;

  • podstawowe i pomocnicze raporty ewidencji oraz ryczałtów, raporty roczne i okresowe;

 • usuwanie ewidencji.

 

Moduł Delegacje:

  • dostosowanie opcji wyliczania delegacji: sposób liczenia odcinków delegacji, automatycznego wyliczania noclegów, ustalanie wysokości diet i limitów do zapisu regulaminu pracy / płacy;

 • tworzenie delegacji: druk polecenia wyjazdu służbowego, wystawianie delegacji za pomocą wprowadzonych wykresówek, odczytów danych cyfrowych lub z wykresu tygodniowego/miesięcznego.

 

Funkcje administracyjne 4transa:

  • archiwizacja i zabezpieczenie danych;

  • tworzenie użytkowników i zarządzanie ich prawami;

 • konfiguracja programu do wielostanowiskowej pracy w sieci.
W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie cookies w swoim urządzeniu, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Comodo SSL