+48 664 060 031
Tir świat

 

PAKIET SUPER INDALO

1. Analiza wykresówek, danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych (zgodnie z 561 / 3821 / AETR).

Usługa obejmuje m.in.: weryfikację poprawności wypełnienia danych na wykresówce przez kierowcę, sprawdzenie poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności przez tachograf analogowy, weryfikację poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności kierowcy poprzez operowanie selektorem tachografu. Dzięki usłudze możliwe jest kontrolowanie przestrzegania przez kierowcę przepisów w transporcie drogowym. Wynikiem analizy jest zestaw raportów informujących o naruszeniach, które mogą zostać wykazane podczas kontroli oraz raportów dotyczących czasu pracy.

 

2. Ewidencja dla samozatrudnionych.

Zgodnie ze zmianami ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców z lipca 2013 r. przedsiębiorstwa są zobowiązane do prowadzenia ewidencji oraz przestrzegania nowych norm pracy dla samo zatrudnionych. Dzięki naszej usłudze klient otrzymuje ewidencję wymaganą przez ww. przepisy.

 

3. Wyjaśnienia do naruszeń.

Art. 12 Rozporządzenia WE 561/2006 pozwala na odstępstwa od norm czasu jazdy lub odpoczynku pod warunkiem, iż kierowca właściwie wyjaśni powód zdarzenia. Usługa nasza polega na pomocy w opisaniu odstępstwa w oparciu o faktyczne zdarzenia w taki sposób, aby zminimalizować kary za naruszenia popełnione przez kierowcę.

 

4. Kontrola ryzyka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2010 r. służby kontrole w postaci ITD typują firmy do przeprowadzenia kontroli. Nasza usługa wskazuje prawdopodobieństwo wizyty inspektora ITD.

 

5. Kontrola terminów.

Celem usługi jest powiadomienie klienta o upływających terminach: terminach legalizacji tachografu, terminów odczytów z tachografu i karty kierowcy.

 

6. Wirtualne przemieszczenia.

Nasi specjaliści weryfikują zapisy na wykresówkach celem wyeliminowania braków w aktywnościach kierowcy, w razie gdy przemieszczał się on pomiędzy miejscowościami bez prowadzenia pojazdu objętego przepisami Rozporządzenia WE 561/2006.

 

7. Kontrola ciągłości danych.

Ciągłość danych polega na analizie wirtualnych przemieszczeń (dotyczy danych analogowych - zgodności miejscowości zakończenia z miejscowością rozpoczęcia na kolejnej wykresówce), zweryfikowania kompletności dokumentacji stwierdzającej aktywność kierowcy, przygotowaniu zestawienia zaświadczeń o działalności kierowcy oraz przygotowaniu wskazówek dotyczących możliwości naprawy zaistniałych błędów.

 

8. Naruszenia dotyczące braków w ewidencji kilometrów.

Ta usługa to nowość na Polskiem rynku. Polega na analizie przebytych kilometrów oraz wskazaniu braków w ewidencji czasu pracy pojazdu, a także pomoc w zminimalizowaniu ryzyka z wyżej opisanym naruszeniem.

 

9. Rozliczanie / Ewidencja czasu pracy kierowcy zgodna z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach usługi klient otrzymuje: ewidencję czasu pracy z wyliczonymi godzinami czasu pracy planowanej, nadgodzinami, dodatkami za prace w godzinach nocnych, wynagrodzenia za dyżury, a także wnioski i zaświadczenia o udzielenie czasu wolnego oraz informacje o możliwych wykroczeniach z kodeksu pracy oraz ustaw około kodeksowych. Rozliczenia wykonane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi: kodeksem pracy, ustawą o czasie pracy kierowców jak też stanowiskami Komisji Prawnej oraz Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy, stanowiskami Ministerstwa Pracy oraz orzeczeniami Sądu Najwyższego.

 

10. Regulamin pracy / Stworzenie dokumentacji kadrowo - płacowej.

Dzięki tej usłudze zostanie dla klienta stworzony regulamin pracy/obwieszczenie o systemie oraz o rozkładzie czasu pracy kierowców oraz dokumentacja kadrowa, która będzie zawierała zapisy zgodne z przepisami szeroko rozumianego prawa pracy i jednocześnie dopasowane do potrzeb Klienta. Odpowiednie zapisy w wewnętrznych źródłach prawa pracy pozwolą na dostosowanie prowadzenie ewidencji dostosowanej do charakteru pracy w danym przedsiębiorstwie, co pozwoli na ograniczenie ilości przestojów, dyżurów, nadgodzin i godzin nocnych kierowców. Usługa obejmuje m. in.: - pomoc w doborze systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, sposobu wynagradzania kierowców; - stworzenie regulaminu pracy/obwieszczenia; - wzory dokumentów niezbędnych w aktach osobowych kierowcy.

 

11. Odwołania.

Zespół Indalo składający się z doświadczonych ekspertów i radców prawnych przygotuje odwołanie od decyzji administracyjnej nakładającej karę w trakcie kontroli zarówno drogowej, jak też kontroli w przedsiębiorstwie z zakresu czasu pracy kierowców. Pomożemy także sporządzić odpowiedź na środki prawne wydane przez służby kontrole.

 

12. Reprezentacja podczas kontroli.

Eksperci Indalo posiadający doświadczenie nabyte podczas kontroli PIP oraz ITD będą reprezentować klienta w czasie kontroli przeprowadzanej przez inspektora pracy czy też inspektora transportu drogowego.

 

13. Doradztwo telefoniczne.

Udostępniamy klientowi możliwość konsultacji z naszymi specjalistami w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy jak też z zakresu prawa pracy.

 

14. Szkolenia kierowców.

Usługa zawierająca w sobie dwa moduły: - szkolenie dotyczące przestrzegania norm czasu pracy kierowców zarówno ze strony przepisów ITD., jak również przepisów PIP, - szkolenie z zakresu prawidłowej obsługi tachografów analogowych i cyfrowych.

 

15. Archiwizacja raportów.

Na specjalne życzenie Klienta (raz w roku) możemy przygotować zestawienie wszystkich raportów sporządzonych przez Indalo.

 

16. Delegacje.

Usługa dostępna po wcześniejszej konsultacji.

W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie cookies w swoim urządzeniu, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Comodo SSL